HOME - Per Meistrup Productions Co.

Multi Media Production  &  Blank Recording Media 
  

| Home | Produkter | CD kopiering | CD replication | CD tryksager | DVD kopiering | DVD replication | Information | Kontakt | Søg |

Båndafgift

Blanke (uindspillede) medier, der kan anvendes til indspilning af lyd eller billede, er belagt med blank-bånd-afgift. Ved en lovændring den 12. december 2003 skelnes mellem analoge og digitale medier.

Afgiften er ikke en skat, men derimod en kompensation til komponister og kunstnere, hvis rettigheder krænkes ved privat kopiering.

Analoge medier

Alle analoge lyd- og billedbærende medier til privat brug omfattet af afgiften, men i praksis drejer det sig om kassette- og VHS-bånd, med en spilletid på mere end 15 minutter. Camcorder bånd til videokameraer er ikke belagt med afgift. Afgiften beregnes efter mediets spilletid.

Afgifterne for 2006 udgør 6,00 øre pr. minut for lydmedier og 8,39 øre pr. minut for billedmedier.

Digitale medier

Navngivne digitale medier er omfattet af en styk-afgift, uanset mediets lagerkapacitet. Denne ordning gælder fra og med 12. december 2003.

Stykafgifterne for 2006 udgør:
1,88 kr. for CD-R medier og MiniDisc
*10,07 kr. for 10 cm. DVD medier
4,28 kr. for hukommelseskort (Flash RAM)

*) På grund af usikkerhed omkring anvendelsen af 8 cm DVD medier, er disse indtil videre fritaget for vederlag.

Anvendes båndene erhversmæssigt, kan der fritages for afgift.

 

Copy-Dan blank medie afgift - de mest almindelige afgifts-beløb i 2006:
Lyd: Billed:
Spilletid: Ekspl. på båndtype: Afgift: Spilletid: Ekspl. på båndtype: Afgift:
60 min. C-60 3,60 kr. 30 min. E-30, SE-30 2,52 kr.
90 min. C-90 5,40 kr. 60 min. E-60, SE-60 5,03 kr.
      90 min. E-90, SE-90 7,55 kr.
      120 min. E-120, SE-120 10,07 kr.
      180 min. E-180, SE-180 15,10 kr.
      240 min. E-240, SE-240 20,14 kr.
  MiniDisc  1,88 kr. 300 min. E-300 25,17 kr.
 * CD-R 1,88 kr.  * DVD medier  10,07 kr.
 * Hukommelseskort  4,28 kr.      
*) Bemærk: Afgiften for digitale medier er en stykafgift, uanset mediets lagerkapacitet.

Sidetop

Følgende medier er indtil videre afgiftspligtige:
Efter adskillige års kommunikation med Copy-Dan er nu endelig lykkedes at få en "Positiv Liste" med "Medier der på nuværende tidspunkt opkræves verderlag for" i stedet for den lange og utidssvarende "Negativ Liste" med medier fritaget for afgift.
Lyd: Video:
C-Cassetter (over 15. min.)
[NB: Dette er almindelige kassettebånd]

CD-R
CD-RW

CD-R Audio
[NB: Dette er de pre-formatterede CD'er til Lyd]
Hukommelseskort
Mini-Disc
DVD medier
VHS
(over 15. min.)
S-VHS (over 15. min.)

Sidetop

Sådan kan du undgå at betale blank-medie-afgift:
Det er kun bånd til privat brug, der er omfattet af afgiften. Anvender du bånd erhvervsmæssigt - f.eks. demobånd (eksemplar fremstilling), i studie, til produktion, til undervisning o.s.v. - kan du undgå at betale blank-bånd-afgift.
Bemærk dog, at ved undervisning menes ikke leg og underholdning, så fritidsklubber betragtes derfor ikke som erhvervsmæssig bruger eller undervisningsinstitution.
Vær dog opmærksom på, at der evt. skal betales ncb-ophavsretsafgift ved eksemplar-fremstilling, f.eks.for et demobånd der indeholder andres kompositioner.
Refundering af betalt afgift: Generel afgifts-fritagelse:
Når du bestiller bånd kan du bede om at få et ansøgnings-skema med til refundering af afgift. Skemaet indsender du til Copy-Dan senest 3 måneder efter købet, sammen med en kopi af købsfakturaen. Du kan også hente formularen on-line fra Copy-Dan på www.copydan.dk.
Det er kun afgiften du kan få tilbage - ikke momsen af afgiften. Copy-Dan refunderer normalt afgiften i løbet af 6 uger.
Du kan bede om en formular direkte fra Copy-Dan til at anmode om afgiftsfritagelse. Du kan også hente formularen on-line fra Copy-Dan på www.copydan.dk. Fritagelsen gælder for ét år ad gangen og skal fornyes.
En afgiftsfritagelse indebærer lidt administration, da du ved årsafslutning skal rapportere dit samlede båndkøb og evt. private forbrug. Gem evt. en kopi af dine købsfaktura i en mappe, så er det nemt at udfylde rapporten.
Du skal blot oplyse os dit fritagelses nummer hos CopyDan, så kan vi tjekker din fritagelse on-line.
 
Seneste redigering: 19. March 2006 Sidetop

Dette websted er optimeret til Internet Explorer 4.x eller nyere,  skærm min. 16-bit farver, 640x480.
Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. Alle priser er excl.moms.  Alt salg er i henhold til vore Handelsbetinger.
Navigation på denne web-site:
= Information i Pop-up vindue.
Links til externe adresser (andre web-sites) åbner i et nyt vindue.


www.meistrup.dk
Copyright © 1998-2006, Per Meistrup Productions, Blovstrød Teglværksvej 3, DK-3450 Allerød, Denmark.
Tel. (+45) 56 14 66 77   |   E-mail  
Copyright ©, Varemærker, logos, fotos og artwork tilhører respektive ejere og må ikke kopieres uden tilladelse.
Dele af clipart er anvendt ifølge licens og tilhører ophavsretsligt © Corel Corporation m.fl.